Okategoriserade

Protokoll Årsstämma 2017

Publicerat den

Protokoll föreningsstämma 9 maj 2017, klockan 19.00. Lokal: Olaus Petri församlingshem, Armfeltsgatan 2, Stockholm. 1. Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande Oscar Wersäll förklarade stämman öppnad. 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Närvaroförteckning fastställdes efter förfrågan om samtliga medlemmar noterat sin närvaro på föreningens medlemsförteckning. 14 medlemmar påtecknade förteckningen. 3. Val av stämmans ordförande Oscar Wersäll […]