Andrahandsuthyrning

Föreningens verksamhet bygger på samverkan mellan engagerade medlemmar som tar aktiv del i och ansvarar för husets skötsel. Därför är föreningen restriktiv med uthyrning av lägenheterna i andra hand.

Styrelsen beviljar endast undantagsvis uthyrning för längre tid än ett år. De vanligaste skälen till medgivande är studier på annan ort och provboende av planerat samboende.

Du ansöker om andrahandsuthyrning hos styrelsen och lämnar sedan en kopia på kontraktet till styrelsen om din ansökan beviljats.