ComHem upphör med analoga sändningar

Från den 8 september kommer ComHem inte längre sända ut några analoga kanaler i vårt utbud (gäller även FM-radio). Information om detta har visats rullande på er tv för de som är berörda och alltså tittar på någon analog kanal.

Föreningen har aviserat detta på informationsskärmen i fastighetens entré.

Mer info finns på https://www.comhem.se/tv/digitalisering