För boende

Avgifter

Autogiro
Med autogiro dras din månadsavgift per automatik från ditt bankkonto till föreningens konto utan att du behöver göra något mer än att se till att det finns täckning på ditt konto. Försenad inbetalning av månadsavgift tillkommer påminnelseavgifter och kan gå vidare till inkasso.

Sker det en eventuell avgiftsförändring kommer vi skicka ut information om det inför kommande autogirodragning.

För att aktivera autogirot maila, info@frubo.se eller ring 013-374080 så hjälper de dig att ta fram en autogiroblankettsansökan.

Viktigt att tänka på är att det inte går att ange ett sparkontonummer. För att vi ska kunna starta upp autogirot behöver ni ange ett transaktionskontonummer på ansökan.
Autogirot kommer aktiveras till kommande kvartal.

E-faktura
För att få avierna via E-faktura ansöker du om det på din internetbank och söker efter FRUBO AB. Ange ditt personnummer och ett oanvänt OCR-nummer som finns på dina avier. FRUBO AB kommer då kunna aktivera kopplingen.

Detta betalningssätt kommer aktiveras till kommande kvartal efter ansökan.

Utskick av avi till din mail 
Vill du få dina avier utskickade till din mailadress istället för via postväg, maila in till oss så ändrar vi din profil, info@frubo.se.

I lägenheten

I alla bostäder ska det finnas en fungerande brandvarnare, för säkerhet och försäkringar. 
Titta gärna över alla tätningslister vid balkongdörr och fönster för att spara värme. Byt packning i läckande kranar och spola inte vatten i onödan. 

Renovering

Stora renoveringar (flyttning av vägg, ledningar (el, vatten, gas), och annan väsentlig föreningar) kräver styrelsens godkännande. Vid avstängning av vatten/värme ska styrelsen kontaktas i god tid innan avbrottet. Informera boende i trapphuset hur länge renoveringen pågår, och kontaktuppgifter om frågor uppstår. Vid renovering som bryter tätskikt måste en besiktning utföras av godkänd besiktningsman, och godkänd besiktning skickas till styrelsen. 

Renoveringar och störande arbeten ska följa normal arbetstid (vardagar 8-17). 


Andrahandsuthyrning

Föreningens verksamhet bygger på samverkan mellan engagerade medlemmar som tar aktiv del i och ansvarar för husets skötsel. Därför är föreningen restriktiv med uthyrning av lägenheterna i andra hand. 

Styrelsen beviljar endast undantagsvis uthyrning för längre tid än ett år. Vid andrahandsuthyrning tillkommer en avgift från föreningen på 10% av gällande prisbasbelopp och år. 

Du ansöker om andrahandsuthyrning hos styrelsen och lämnar sedan en kopia på kontraktet till styrelsen om din ansökan beviljats.


Nycklar & Taggar

Nycklar
Föreningen har utrustat lägenhetsdörrarna och entré porten med låssystem där nyckeln till lägenhetsdörren även passar i porten. Tillhållarlåset eller det s.k. polislåset ingår inte i låssystemet.
Lås och nycklar beställs, kvitteras och betalas av medlemmen själv hos vår låssmed Karla Lås AB.

Karla Lås AB
Värtavägen 4
115 24 Stockholm
08-660 77 22
info@karlalas.se

Taggar
Vi har alla kvitterat ut ett antal taggar till passagesystemet i huset. De taggar som inte används regelbundet avaktiveras automatiskt efter 12 månader. Dessa taggar behöver då återaktiveras av styrelsen.
Anledningen till att de avaktiveras är att vi på så sätt säkerställer att taggar som kommit på drift vid t.ex. flytt eller andrahandsuthyrning inte kan nyttjas. Anmäl självfallet alltid till styrelsen om en av dina taggar kommit på villovägar!
För att återaktivera en inaktiv tagg, gör så här:
Skicka ett mail till styrelsen@hauitsen3.se med det nummer som står på taggen i fråga tillsammans med ditt namn.

Tvättstuga

Ordningsreglerna för tvättstugan finns anslagna i tvättstugan. Särskilt viktigt är att respektera tiderna och att städa noggrant efter användningen. Kom ihåg att tömma dammfiltret i torktumlaren (kan hamna bakom lådan), använd borsten för att rengöra filter på sidorna och ovanpå avfuktaren. Lämna luckan på alla tvättmaskiner öppna och dra ut tvättmedelsluckor så det torkar.

Bokning & avbokning av tvättid gör du på den digitala informationstavlan i entrén med er tagg till fastigheten, eller på hemsidan http://bokning.haubitsen3.se/.