Okategoriserade

Kallelse till föreningsstämma, 2022

Publicerat den

Kallelse i pdf format; Datum: tisdag den 24 maj 2022 Tid:19:00 Plats:Digitalt via Microsoft Teams & Utomhus på parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm. Den som planerar att delta digitalt ombeds att anmäla sig per mail (styrelsen@haubitsen3.se) till styrelsen så att vi kan dela länk till det digitala mötesrummet inför mötet. Dagordning §1 Föreningsstämmans öppnande§2 Fastställande av […]

Okategoriserade

Protokoll Årsstämma 2021

Publicerat den

Datum: tisdag den 25 maj 2021 Tid: 19:00Plats: Parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams. §1 Föreningsstämmans öppnandeOscar Wersäll förklarar stämman öppnad. §2 Fastställande av röstlängd14 närvarande medlemmar, varav 13 med rösträtt samt 1 medlemmar hade lämnat fullmakt för ombud. Totalt antal röster sammanställdes till 14 st.Röstlängden godkändes. §3 Val av stämmans ordförandeStämman […]

Okategoriserade

Informationsbrev, Juni 2021

Publicerat den

Nya styrelsenVi har efter senaste årsstämman fått nya medlemmar i styrelsen:Vera Mirchev ansvarsområde: Överlåtelse och andrahandJoakim Lundström ansvarsområde: Tekniska förvaltningVälkomna! Övriga styrelsemedlemmar är:Ingrid Lenander ansvarsområde: Ordförande, trapphus och trädgårdJacob Gyllenhoff ansvarsområde: KassörPatric Terelius ansvarsområde: SekreterareFilip von Rosen ansvarsområde: ParkeringOscar Wersäll lämnade ordförandeposten, men är kvar som suppleant. TaggarVi har alla kvitterat ut ett antal taggar […]

Okategoriserade

Kallelse till föreningsstämma, 2021

Publicerat den

Kallelse i pdf format; Datum: onsdag den 25 maj 2021 Tid:19:00 Plats:Digitalt via Microsoft Teams & Utomhus på parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm. Den som planerar att delta digitalt ombeds att anmäla sig per mail (styrelsen@haubitsen3.se) till styrelsen så att vi kan dela länk till det digitala mötesrummet inför mötet. Dagordning §1 Föreningsstämmans öppnande§2 Fastställande av […]

Okategoriserade

Uppdaterade Stadgar

Publicerat den

Föreningen har vid ordinarie stämma 26 maj 2020 samt extra stämma 11 mars 2021 beslutat att förändra stadgarna. Dessa har kommunicerats till bolagsverket där ett föreläggande om ytterligare förändring tillställdes föreningen. ”Föreningen måste ändra §15 i stadgarna då tidsangivelsen är ändrad enligt lag.Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen skall vara tillgängliga medlemmarna senast två veckor innan stämman.Skicka in en […]

Okategoriserade

Extra föreningsstämma, 2021

Publicerat den

Datum: torsdag den 11 mars 2021Tid: 19:00Plats: BRF Haubitsen 3, Parkeringen Furusundsgatan 8, Stockholm. §1 Extra föreningsstämmans öppnandeOscar Wersäll förklarar extra stämman öppnad. §2 Fastställande av röstlängd10 närvarande medlemmar, varav 10 med rösträtt samt 0 medlemmar hade lämnat fullmakt för ombud.Totalt antal röster sammanställdes till 10 st.Röstlängden godkändes. §3 Val av extra stämmans ordförandeExtra stämman […]

Okategoriserade

Kallelse till extraföreningsstämma, 2021

Publicerat den

Datum: torsdag den 11 mars 2021 Tid: 19:00 Plats: BRF Haubitsen 3, parkeringenFurusundsgatan 8 Dagordning§1 Föreningsstämmans öppnande§2 Fastställande av röstlängd§3 Val av stämmans ordförande§4 Val av stämmans protokollförare§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§6 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen§7 Godkännande av dagordning§8 Beslut om förändring av föreningens nya stadgar(bilaga 1, från föreningsstämma 2020, Proposition […]

Okategoriserade

Informationsbrev, December 2020

Publicerat den

AvgiftshöjningStyrelsen har gjort en bedömning av föreningens ekonomi och beslutat att från den 1:a januari 2021 höja avgiften för bostäderna med 3 %. Detta innebär en höjning av månadsavgiften på mellan 36–148 kr, beroende på din bostadsrätts avgift.Höjningen genomförs för att täcka de löpande kostnader som föreningen har för t.ex. städning, sophämtning, vatten, värme och […]

Okategoriserade

Informationsbrev, September 2020

Publicerat den

Sop- & grovsoprumVi upplever återkommande problem med felsortering och missbruk av såväl sopnedkast som grovsoprum. I sopnedkastet slänger man enbart sopor i förslutna (ej för tunna) sop-påsar, dvs inga lösa sopor eller ex. pizza-kartonger! I grovsoprummet är det skyltat hur ditt avfall ska sorteras, följ dessa anvisningar! Det är inte tillåtet att slänga ex. större […]

Okategoriserade

ComHem upphör med analoga sändningar

Publicerat den

Från den 8 september kommer ComHem inte längre sända ut några analoga kanaler i vårt utbud (gäller även FM-radio). Information om detta har visats rullande på er tv för de som är berörda och alltså tittar på någon analog kanal. Föreningen har aviserat detta på informationsskärmen i fastighetens entré. Mer info finns på https://www.comhem.se/tv/digitalisering