Nycklar

Föreningen har utrustat lägenhetsdörrarna och entré porten med låssystem där nyckeln till lägenhetsdörren även passar i porten. Tillhållarlåset eller det s.k. polislåset ingår inte i låssystemet.

Lås och nycklar beställs, kvitteras och betalas av medlemmen själv hos vår låssmed Karla Lås AB.

Karla Lås AB
Värtavägen 4
115 24 Stockholm

08-660 77 22
info@karlalas.se