Trivselregler

Vi bor i ett stort hus med många lägenheter. Här bor nyinflyttade sida vid sida med boende som bott här i större delen av sitt liv. Vi har olika livsstilar och vanor, men vi försöker alltid visa hänsyn till varandra och vi har en bra och trevlig stämning i huset. Helt ljudlöst kan det aldrig vara att bo i ett flerfamiljshus, men vi informerar alltid våra grannar som bor närmast om vi planerar störande renoveringar eller ska ha fest.

  • Trapphuset och gemensamma utrymmen i källaren och på vinden måste hållas fria från lösa föremål på grund av brandsäkerhetsskäl och för att möjliggöra städning. Därför är det inte tillåtet att ha skor, dörrmattor eller barnvagnar i trapphuset. Inte heller är det tillåtet att ställa möbler eller liknande utanför det egna vinds- eller källarförrådet.
  • Sopnedkast…
  • I vårt grovsoprum får du endast kasta saker som får plats i kärlen och är tillåtna enligt de regler som finns anslagna på dörren. För annat avfall använder du stadens återvinningsstationer och miljöstationerna i Studentbacken eller i hörnet Värtavägen-Kampementsgatan för exempelvis glasflaskor. Julgranar ska kastas vid stadens julgransinsamling som ligger vid Värtavägen, mellan Askrikegatan och Blanchegatan.
  • För att hålla vårt trapphus snyggt och enhetligt är det inte tillåtet att sätta upp dekaler eller egenhändigt tillverkade namnlappar på dörren eller på namntavlan i trapphuset. Larmdekal är tillåten. Dekal för att tacka nej till reklam eller gratistidningar får du genom styrelsen. Andrahandshyresgäster ska använda c/o-adress.