OVK & brandvarnare

OVK-besiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystem och sker i alla lägenheter i huset den 15-16 februari. Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att antingen lämna över lägenhetens nycklar till företaget på morgonen den 15 februari ( preliminärt vid 07.30) eller att befinna sig i lägenheten när företaget ska in och besiktiga lägenheten.

Nycklar som överlämnas ska vara märkta med namn och lägenhetsnummer. Alla ventiler ska vara lätt åtkomliga, vilket innebär att ingenting får blockera densamma. Tag därför bort allt som kan tänkas vara i vägen för arbetet. Om lägenheten inte är tillgänglig kommer  lägenhetsinnehavaren att själv få stå för alla kostnaderna för ytterligare besök.

Närmare information om vilket tid nycklar kan överlämnas och vilken dag som är aktuell för respektive lägenhet kommer snart.

Brandvarnare:

Det är obligatoriskt att ha en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Skulle ni sakna en sådan kan ni få en gratis just nu. Kontakta Therese Widin, sekreterare i styrelsen, angående detta.