Informationsbrev 2017-06-07

Ny styrelse

Majoriteten av styrelsen sitter kvar även detta verksamhetsår, men vi passar på att hälsa Gustav Bergström välkommen som ny ledamot. Inom kort finns uppdaterad kontaktinformation till den nya styrelsen på trapphusets anslagstavla.

Städningen av cykelrummet

25 april hjälpte iRecycle oss med att städa i cykelrummet. De hämtade övergiva och trasiga cyklar från vårt cykelrum vars röda markering inte var avtagen efter den 6 månaders långa tidsfristen för avmärkning. Har man mot förmodan glömt att märka av sin cykel och därmed fått den bortforslad kan man mot en avgift hämta sin cykel inom 3 månader hos iRecycle, alltså innan 25 juli.

iRecycle.se
info@irecycle.se
0700322155

Informationsbrev digitalt

Efter diskussioner under förra året samt en motion som inkom infört årets stämma, ska vi fortsättningen försöka distribuera föreningsinformation digitalt. Därför uppmanar vi nu de medlemmar som vill mottaga informationsbrev och annan viktig information från

styrelsen per mail att skicka sitt namn, lägenhetsnummer och mailadress till styrelsen@haubitsen3.se . Vi kommer inte i och med detta att sluta dela ut informationsbrev i pappersform.

OVK

De anmärkningar vår fastighet fick vid den obligatoriska ventilationskontrollen som genomfördes i februari i år, har gått ut till de medlemmar vars lägenheter är berörda. Ingen anmärkning i lådan betyder alltså att er lägenheten inte behöver åtgärdas.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla en trevlig sommar!

Bästa hälsningar

Styrelsen i Haubitsen 3