Informationsbrev, September 2020

Sop- & grovsoprum
Vi upplever återkommande problem med felsortering och missbruk av såväl sopnedkast som grovsoprum. I sopnedkastet slänger man enbart sopor i förslutna (ej för tunna) sop-påsar, dvs inga lösa sopor eller ex. pizza-kartonger!

I grovsoprummet är det skyltat hur ditt avfall ska sorteras, följ dessa anvisningar! Det är inte tillåtet att slänga ex. större elektronikartiklar såsom tv, dator etc. och givetvis ej heller matavfall.

Cykelrum
Det börjar återigen bli trångt i cykelrummet varför vi ber er att inte förvara annat än cyklar där. Det är exempelvis inte tillåtet att förvara leksaker såsom pulkor i cykelrummet. För att våra gemensamma utrymmen ska fungera tillfredställande är det viktigt att vi hjälps åt och visar hänsyn till varandra.

Förra hösten utredde styrelsen olika förvaringsalternativ tillsammans med leverantörer av cykelställ och beslutade att inte gå vidare med något av alternativen eftersom platserna då skulle bli färre. Men dialogen om nya lösningar för en effektivare förvaring fortgår.

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att det åligger dig som bostadsrättshavare teckna och vidmakthålla hemförsäkring med s k bostadsrättstillägg. Det ger ett försäkringsskydd för den fasta inredningen i lägenheten. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för fast inredning som badrum, kök och så vidare, vilket kan vara mycket kostsamt att åtgärda vid en eventuell skada. Med ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring är du som ägare av en lägenhet i en bostadsrättsförening skyddad vid eventuella skador.