Informationsbrev, December 2020

Avgiftshöjning
Styrelsen har gjort en bedömning av föreningens ekonomi och beslutat att från den 1:a januari 2021 höja avgiften för bostäderna med 3 %. Detta innebär en höjning av månadsavgiften på mellan 36–148 kr, beroende på din bostadsrätts avgift.
Höjningen genomförs för att täcka de löpande kostnader som föreningen har för t.ex. städning, sophämtning, vatten, värme och ekonomisk förvaltning.

Torkutrustning i tvättstugan
Vid årsstämman i somras bifölls en motion om förbättrade torkmöjligheter i vår gemensamma tvättstuga. Styrelsen har nu gått igenom flertalet offerter och beslutat att installera ny avfuktare samt torkskåp enligt offert från PODAB. Arbetet utförs i början av nästa år.