Uppdaterade Stadgar

Föreningen har vid ordinarie stämma 26 maj 2020 samt extra stämma 11 mars 2021 beslutat att förändra stadgarna. Dessa har kommunicerats till bolagsverket där ett föreläggande om ytterligare förändring tillställdes föreningen.

”Föreningen måste ändra §15 i stadgarna då tidsangivelsen är ändrad enligt lag.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen skall vara tillgängliga medlemmarna senast två veckor innan stämman.
Skicka in en ny kopia av stadgarna. Ni behöver inte hålla nya stämmor för att korrigera.”

De nya stadgarna finns att ladda ner på hemsidan.