Informationsbrev, Juni 2021

Nya styrelsen
Vi har efter senaste årsstämman fått nya medlemmar i styrelsen:
Vera Mirchev ansvarsområde: Överlåtelse och andrahand
Joakim Lundström ansvarsområde: Tekniska förvaltning
Välkomna!

Övriga styrelsemedlemmar är:
Ingrid Lenander ansvarsområde: Ordförande, trapphus och trädgård
Jacob Gyllenhoff ansvarsområde: Kassör
Patric Terelius ansvarsområde: Sekreterare
Filip von Rosen ansvarsområde: Parkering
Oscar Wersäll lämnade ordförandeposten, men är kvar som suppleant.

Taggar
Vi har alla kvitterat ut ett antal taggar till passagesystemet i huset. De taggar som inte används regelbundet avaktiveras automatiskt efter 12 månader. Dessa taggar behöver då återaktiveras av styrelsen.
Anledningen till att de avaktiveras är att vi på så sätt säkerställer att taggar som kommit på drift vid t.ex. flytt eller andrahandsuthyrning inte kan nyttjas. Anmäl självfallet alltid till styrelsen om någon av dina taggar kommit på villovägar!
För att återaktivera en inaktiv tagg, gör så här:
Skicka ett mail till styrelsen@hauitsen3.se med det nummer som står på taggen i fråga tillsammans med ditt namn. Om numret på taggen inte längre är läsbart så lägg taggen mot avläsaren utanför styrelserummet i källaren och notera tidpunkten för när detta gjordes i mailet till oss så kan vi identifiera den.

Tvättstugan
Då önskemålen varit flera att förbättra torkutrustningen i tvättstugan finns nu en ny avfuktare i torkrummet samt ett torkskåp i mangelrummet.

Cykelrummet
Det är trångt i cykelrummet!
Pga. fuktskador i en vägg i cykelrummet har vi avvaktat med att sätta upp nya upphängningsanordningar på väggarna. Det kommer att ske då vi med säkerhet vet att vi inte behöver åtgärda väggen. Ibland är det svårt att få plats med sin cykel eller att komma fram emellan dem, men det är viktigt att vi alla visar hänsyn och förståelse. Gångarna mellan cyklarna måste vara framkombara.
Det är viktigt är ingen far illa på utstickande styren eller pedaler. Barncyklar, vagnar m.m. ska stå ordentligt intill väggarna.

Blomlådor på balkongen
Det är inte tillåtet att hänga lådor på utsidan av balkongen, eftersom föreningen hålls ansvarig om person eller egendom kommer till skada av nedfallande föremål från balkonger (t.ex. om en blomlåda faller ner och skadar någon). Detta gäller oavsett våningsplan, så vi ber er respektera uppmaningen och hänga blomlådor inåt i stället.

Vi önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!
Hälsningar
Styrelsen