Nycklar & taggar

Föreningen har utrustat lägenhetsdörrarna och entré porten med låssystem där nyckeln till lägenhetsdörren även passar i porten. Tillhållarlåset eller det s.k. polislåset ingår inte i låssystemet.
Lås och nycklar beställs, kvitteras och betalas av medlemmen själv hos vår låssmed Karla Lås AB.

Karla Lås AB
Värtavägen 4
115 24 Stockholm
08-660 77 22
info@karlalas.se

Taggar
Vi har alla kvitterat ut ett antal taggar till passagesystemet i huset. De taggar som inte används regelbundet avaktiveras automatiskt efter 12 månader. Dessa taggar behöver då återaktiveras av styrelsen.
Anledningen till att de avaktiveras är att vi på så sätt säkerställer att taggar som kommit på drift vid t.ex. flytt eller andrahandsuthyrning inte kan nyttjas. Anmäl självfallet alltid till styrelsen om en av dina taggar kommit på villovägar!
För att återaktivera en inaktiv tagg, gör så här:
Skicka ett mail till styrelsen@hauitsen3.se med det nummer som står på taggen i fråga tillsammans med ditt namn.