Brf Haubitsen 3

Välkommen till Brf Haubitsen 3

Fastigheten ritades av arkitekten Birger Kuntze och byggdes 1939 på Gärdets högsta punkt. Bostadsrättsföreningen Haubitsen 3 bildades 1986 och övertog fastigheten 1994. Sedan dess har en rad renoveringar genomförts, till exempel byte av stammar, byte av elstammar, byte till säkerhetsdörrar och renovering av fasad, balkonger tak och fönster samt byte av undercentral för fjärrvärme.

Föreningens styrelse värnar om husets fina funktionalistiska arkitektur och strävar efter att bevara den tidstypiska karaktären så långt det är möjligt.

67 Bostadsrätter, 25 Parkeringsplatser, 4 Garageplatser