Brf Haubitsen 3


Sopsorteringen

Sopkärlshus
Från och med 1 januari 2023 blev det obligatoriskt för alla hushåll att samla in sitt matavfall separat, föreningen fick dispans till 1 juli 2023.
Detta innebär att 2023-06-30 kommer sopnedkastet plomberas, och hantering av matavfall och restavfall flyttas till sopkärlshus som håller på att upprättas vid entrén.
De tre sopkärlshusen kommer vara fördelade med en matavfall (grön lucka) och två restavfall (start lucka). Kärlen kommer vara låsta och öppnas med samma tagg som låser upp porten och dörrar i fastigheten, det kommer finnas en läsare för alla tre kärl. Blippa din tagg och öppna de luckorna du vill slänga sopor i.

I matavfall är det viktigt att enbart rätt saker läggs ned i påsen. Påsarna och en informationskarta om sortering kommer finnas i det lilla förrådet till vänster innan tvättstugan, mer information kommer på mail. Läs mer om vad som räknas som matavfall här

Om sopsorteringen sker korrekt kommer föreningen spara pengar på det nya sopsystemet, vi slipper betala extra för framrullning av kärl, och använda en speciell sopbil som kan vända på brandgatan efter parkeringen. Vi kommer även kunna omvandla det gamla soprummet till ett garage.


Välkommen till Brf Haubitsen 3

Fastigheten ritades av arkitekten Birger Kuntze och byggdes 1939 på Gärdets högsta punkt. Bostadsrättsföreningen Haubitsen 3 bildades 1986 och övertog fastigheten 1994. Sedan dess har en rad renoveringar genomförts, till exempel byte av stammar, byte av elstammar, byte till säkerhetsdörrar och renovering av fasad, balkonger tak och fönster samt byte av undercentral för fjärrvärme.

Föreningens styrelse värnar om husets fina funktionalistiska arkitektur och strävar efter att bevara den tidstypiska karaktären så långt det är möjligt.

67 Bostadsrätter, 25 Parkeringsplatser, 3 Garageplatser