Mäklarinfo

Mäklarbilder
För utskick av mäklarbild, maila förmedlingsuppdraget för objektet till maklare@frubo.se.
Observera att förmedlingsuppdraget måste vara underskrivet av samtliga ägare alternativt att det finns fullmakter kopplat till uppdraget. Frågor om lån och belåningsgrad hänvisas till Årsredovisning 2022 Not 8. Skulder till kreditinstitut.

Vid visning
Vänligen använd silvertejp för att hålla entrédörren till trapphuset öppen vid visning av lägenhet.
Använd gärna en trottoarpratare för att uppmärksamma visningen istället för att tejpa upp reklam på porten.

Överlåtelser
Överlåtelseavtalet och medlemskapsansökan postas i original till FRUBO AB och de skickar sedan vidare handlingarna för beslut till styrelsen.

Viktigt att tänkta på är att lägenhetsnumret enligt ekonomisk plan ska anges på överlåtelseavtalet och inte Lantmäteriets/Skatteverkets.

Meddelande om pantsättning
Meddelande om pantsättning av lägenhet postas direkt till FRUBO AB i original då de har hand om föreningens lägenhetsförteckning samt att de har fullmakt att skriva under handlingarna åt föreningen.

Pantsättningskontoll
Vänligen ring in till FRUBO AB, 013-374080 om en pantsättningskontoll ska göras.

Årsredovisningar

Dokument

FAQ
Senast uppdaterad 2024-05-15

 • När bildades föreningen?
  1986, övertog fastigheten 1994
 • Total yta bostadsrätter?
  2894m²
 • Total yta fastighet?
  2960m²
 • Äger föreningen marken?
  Ja
 • Vilka gemensamma utrymmen finns?
  Tvättstuga, cykelrum, förråd, piskbalkong
 • Vad ingår i månadsavgiften?
  Vatten & värme
 • Gruppabonnemang bredband á 164 SEK per månad för TV/internet
  Bahnhof 1 Gbit/s och grundutbud av tv-kanaler (Svt 1, Svt 2, Tv4, Svt 24, Svt Barn och Kunskapskanalen)
 • Finns det beslut på ändringar av månadsavgiften?
  Avgiften höjs med 2% från och med 2024-07-01
 • Tillåter föreningen juridisk person som köpare?
  Nej. Föreningen godkänner ej köp av lägenhet endast för utnyttjande som övernattningslägenhet.
 • Tillåter föreningen andrahandsuthyrning?
  Styrelsen beviljar endast undantagsvis uthyrning för längre tid än ett år.
 • Tillåter föreningen delat ägande? Har ni krav på minsta ägarandel?
  Ja, minsta ägarandel för medlemskap är 20%.
 • Var är fastigheten fullvärdesförsäkrad?
  Hos If.
 • Har föreningen garage- och/eller parkeringsplatser?
  Parkeringsplats 1200 kr/mån (höjs till 1300 kr/mån från 2024-07-01)
  Garage 2400 kr/mån (höjs till 2600 kr/mån från 2024-07-01)
  Idag är det 6 personer i kö till parkeringsplats (25st), och 3 personer i kö för garageplats (4st).
 • Hur många bostadsrätter, hyresrätter samt lokaler upplåter föreningen?
  67 bostadsrätter
 • Finns förråd till lägenheterna?
  Alla lägenheter har ett vinds- eller källarförråd
 • Finns det några beslut på kommande renoveringar?
  Vi följer underhållsplan för fastigheten vilket är framtagen från Afry 2019.
  Inga beslut om att påbörja renoveringsarbeten i närtid har tagits.

Större genomförda reparationer och åtgärder
Senast uppdaterad 2024-05-15

1979
Nedre taket omlagt.
1985
Nya hissmaskiner samt ombyggnad av hisskorgar och dörrposter. Grovsoprum och installation av sopkarusell.
1987-88
Målning av fasad och utvändiga snickerier. Nya balkonger, fönsterbleck och stuprör.
1994-95
Stambyte vatten och avlopp. Nya ventiler på värmesystemet. Fastigheten tillträddes av
föreningen mars 1994.
1995
Nya elstigare samt mätarcentraler i lägenheterna. Målning av trapphus och nya
belysningsarmaturer. Renovering och målning av inre och yttre entréer. Nya dörrpartier och radiatorgaller. Nya belysningsarmaturer. Nytt klinkergolv och ledstänger vid trappan. Inredning av styrelserum.
1995-96
Målning av tvättstuga, källargång och cykelrum. Nya cykelställ och ytterdörr mot p-platsen.
1995 och 1998
Nya tvättmaskiner.
1996
Renovering och målning av fönster utvändigt samt ny packningslist. Renovering och målning av piskbalkong. Nytt klinkergolv. Renovering av främre tomten. Kalkstensgångarna och den övre breddad. Nya planteringar och singelutfyllnad längs husväggen. Cykelställ vid p-plats.
1997-98
Provtryckning och tätning av rökkanaler för öppna spisar exkl lgh 23.
1998
Ny VVC-pump och reglercentral för värmesystemet.
2000
Ny torktumlare.
2001-02
Byte av servisledning. Uppgradering från 100 A till 200 A.
2002
Övre taket omlagt. Högtrycksspolning/stamrensning av fastighetens samtliga stammar.
Brandvarnare installerade.
2003
Ny centrifug i tvättstugan.
2004
Obligatorisk Ventilationsbesiktning.
2005
Eldragning i samtliga lägenheter.
2006
Fönsterrenovering: ytterrutor och karmar. Öppna spisar: sotning och brandkontroll exkl lgh 23.
2007
Tvättstugan: ny fläkt i torkrummet. Ny trumma på tvättmaskin nr 3.
2009
Större renovering av tvättstugan. Byte av ytskikt och maskiner.
2010
Obligatorisk ventilationskontroll.
2011
Installation av säkerhetsdörrar.
2013
Renovering av fasad, tak och balkonger. Renovering av fönster samt installation av energiglas i samtliga fönster.
2014
Byte av fjärrvärmeundercentral.
2016
Sopkarusell togs bort och ersattes av band. Målning i soprum.
2017
Spolning av stammarna.
Obligatorisk ventilationskontroll.
2018
Totalrenovering av hissar.
2019
Installation av nytt digitalt passagesystem.
2020
Installation av torkskåp samt installation av avfuktare i befintligt torkrum i tvättstugan.
2022
Fiber drogs in i fastigheten
2023
Sophantering flyttades utomhus, obligatorisk ventilationskontroll, brandskyddsåtgärder, återställning av grovsoprum till garage
2024
Installation av ny röklucka
Planerade:
Renovering av tvättstuga