Föreningsinformation

Årsredovisning

Stadgar

Styrelse & Valberedning (styrelsen@haubitsen3.se)

Ordförande
Ingrid Lenander

Sekreterare
Oscar Wersäll

Kassör
Jacob Gyllenhoff

Ledamöter
Filip von Rosen
Joakim Lundström
Erik Timliden

Suppleanter
Erica Brostedt

Valberedning
Karl Salomonsson
Åke Jonsson