Föreningsinformation

Årsredovisning

Stadgar

Styrelse & Valberedning (styrelsen@haubitsen3.se)

Ordförande
Ingrid Lenander

Sekreterare
Erik Timliden

Kassör
Erik Segerstolpe

Ledamöter
Oscar Wersäll
Joakim Lundström

Suppleanter
Erica Brostedt

Valberedning
Karl Salomonsson
Åke Jonsson