Kallelse till föreningsstämma, 2022

Kallelse i pdf format; Datum: tisdag den 24 maj 2022 Tid:19:00 Plats:Digitalt via Microsoft Teams & Utomhus på parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm. […]

Protokoll Årsstämma 2021

Datum: tisdag den 25 maj 2021 Tid: 19:00Plats: Parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams. §1 Föreningsstämmans öppnandeOscar Wersäll förklarar […]

Informationsbrev, Juni 2021

Nya styrelsenVi har efter senaste årsstämman fått nya medlemmar i styrelsen:Vera Mirchev ansvarsområde: Överlåtelse och andrahandJoakim Lundström ansvarsområde: Tekniska förvaltningVälkomna! Övriga styrelsemedlemmar […]

Kallelse till föreningsstämma, 2021

Kallelse i pdf format; Datum: onsdag den 25 maj 2021 Tid:19:00 Plats:Digitalt via Microsoft Teams & Utomhus på parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm. […]

Uppdaterade Stadgar

Föreningen har vid ordinarie stämma 26 maj 2020 samt extra stämma 11 mars 2021 beslutat att förändra stadgarna. Dessa har kommunicerats till […]

Extra föreningsstämma, 2021

Datum: torsdag den 11 mars 2021Tid: 19:00Plats: BRF Haubitsen 3, Parkeringen Furusundsgatan 8, Stockholm. §1 Extra föreningsstämmans öppnandeOscar Wersäll förklarar extra stämman […]

Kallelse till extraföreningsstämma, 2021

Datum: torsdag den 11 mars 2021 Tid: 19:00 Plats: BRF Haubitsen 3, parkeringenFurusundsgatan 8 Dagordning§1 Föreningsstämmans öppnande§2 Fastställande av röstlängd§3 Val av […]

Informationsbrev, December 2020

AvgiftshöjningStyrelsen har gjort en bedömning av föreningens ekonomi och beslutat att från den 1:a januari 2021 höja avgiften för bostäderna med 3 […]

Informationsbrev, September 2020

Sop- & grovsoprumVi upplever återkommande problem med felsortering och missbruk av såväl sopnedkast som grovsoprum. I sopnedkastet slänger man enbart sopor i […]